Proefpark de punt, de koninginnentuin van Creatief Beheer
antenne rotterdam

proefpark de punt

jfmamjjasond
1610151923283237414550
2711162024293338424651
3812172125303439434752
49131822263135404448
514273649
week 29 | dinsdag 14 juli 2020 07:33 uur | 5 bezoekers

Creatief Beheer in Utrecht ?

Groenlinks heeft het idee uitgedragen in de gemeente Utrecht...alweer een tijdje geleden...

2007    SCHRIFTELIJKE VRAGEN
 128    Vragen van mevrouw M.C. Mos
(ingekomen 27 december 2007
en antwoorden door het college verzonden op 22 januari 2008)

In de stad liggen bij tijd en wijle plekken braak in afwachting van nieuwbouw. In Rotterdam worden dergelijke ‘slooplocaties’ via Creatief Beheer ingericht tot parken, wilde bloementuinen, speelplekken voor kinderen en creatieve ruimten voor de buurt.
Een dergelijke aanpak snijdt het mes aan meerdere kanten. Het geeft levendigheid en kleur aan de stad. Het biedt ruimte aan creativiteit en speelgelegenheid. Buurtbewoners kunnen er een actieve rol in vervullen. De plekken krijgen kortom een positieve functie in plaats van dat het een troosteloze uitstraling heeft.
GroenLinks vindt het een goed idee om een dergelijk initiatief ook in Utrecht de kans te bieden. Op die manier kan bijvoorbeeld de Kop van Lombok en het braakliggende terrein bij het Ledig Erf een prima inrichting krijgen. En zo zijn er ongetwijfeld nog veel andere plekken die tijdelijk braak (komen te) liggen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1.    Is het college bekend met het initiatief Creatief Beheer in Rotterdam?

Ja. Incidenteel geven wij ook in Utrecht braakliggende terreinen tijdelijk voor andere functies in gebruik (bijvoorbeeld door Stichting Sophia op de buitenterreinen van de Rechtbank Hamburgerstraat, de Kop van Lombok voor de ramadan en Fort Blauwkapel).

2.    Deelt het college met GroenLinks dat het voor de buurt een positieve uitstraling heeft als slooplocaties en andere braakliggende terreinen tijdelijk worden ingericht met bloemen, speelplekken en creatieve functies?

Ja.

3.    Is het college bereid om ook in Utrecht Creatief Beheer in te zetten?

Het College kan zich voorstellen dat braakliggende terreinen tijdelijk een andere functie krijgen. De gemeente heeft hier alleen een actieve rol in wanneer de grond bij de gemeente in eigendom is. In andere gevallen berust de zeggenscahp bij de particuliere eigenaar.
Voorwaarden voor een tijdelijke functie zijn dat het terrein zich hiervoor leent (bijv. veilig is) en voldoende tijd beschikbaar is. Inrichting voor een andere functie betekent in de meeste gevallen wel dat de tijdelijke beheerkosten (waaronder ook de tijdelijke inrichtingskosten vallen) toenemen. Vanaf het begin moet duidelijk zijn dat het gebruik tijdelijk is en dat er geen vervangende plek wordt aangeboden wanneer het terrein wordt gebruikt voor een nieuwe permanente functie. Het College is bereid aan tijdelijk gebruik mee te werken indien het initiatief, de financiering, de organisatie en het toezicht vanuit de buurt zijn geregeld. De gemeente sluit dan een gebruiksovereenkomst met een initiatiefnemer.

4.    Is het college bereid om te kijken of het mogelijk is om de Kop van Lombok nog voor de zomer 2008 een nieuwe tijdelijke inrichting te geven?

Ja, zodra er een concreet initiatief vanuit de buurt komt. Hierbij drie kanttekeningen. Ten eerste zal de bouw van de moskee op de Kop van Lombok hopelijk dit voorjaar starten. Dan zal een deel van de locatie tussen Kanaalstraat en Vleutenseweg als bouwterrein in gebruik zijn. Ten tweede wordt het terrein tussen Kanaalstraat en Vleutenseweg bemalen vanwege grondwatersanering. Dit betekent dat het terrein niet geheel beschikbaar is. Ten derde hebben bewoners van de Damstraat/Leidsekade belang bij een goed afgesloten achterzijde. Dat is nu geregeld doordat de bouwlocatie niet toegankelijk is.Indien wij hier een tijdelijke functie toestaan, dient de inbraakveiligheid voor omwonenden er niet op achteruit te gaan.

 

http://www.groenlinksutrecht.nl/index.php?item=publicatie&publicatie=8&id=1231

Bewoners mogen aan de slag op braakliggende terreinen


 Buurtbewoners mogen braakliggende terreinen in de stad tijdelijk gebruiken voor initiatieven die de buurt verlevendigen. Ze moeten zelf zorgen voor een leuk plan en voor toezicht. Dat schrijft het college na vragen van GroenLinks.

Fractievoorzitter Marry Mos wil graag dat braakliggende terreinen in de stad tijdelijk gaan veranderen in levendige plekken waar buurtbewoners kunnen tuinieren, kinderen mogen spelen en waar kunstenaars de ruimte krijgen om mooie dingen te doen. Het gaat om tijdelijke nieuwe functies voor de buurt, totdat een bouwplanplan rond is of een definitieve bestemming is bedacht voor de terreinen. Mos heeft het college eind december gevraagd om actie te ondernemen om dit mogelijk te maken.

Het gemeentebestuur wil graag meewerken als de grond in eigendom is van de gemeente. Het terrein moet wel geschikt zijn en vanaf het begin moet duidelijk zijn dat het gebruikt tijdelijk is. Het college neemt zelf geen initiatief voor een ludieke invulling van braakliggende terreinen. Bewoners moeten zelf met goede plannen komen en zorgen voor de uitvoering. Via het wijkbureau kunnen bewoners budget aanvragen.

Mos is blij dat het college positief zal reageren op buurtinitiatieven, maar  vindt dat de gemeente een actievere houding mag aannemen. ,,Voor veel bewoners van de stad zijn deze verpauperde terreinen een doorn in het oog. In Rotterdam worden dergelijke locaties nogal eens ingericht tot tijdelijke parken, wilde bloementuinen, speelplekken voor kinderen of tot creatieve ruimten voor de buurt. De gemeente moet wel even het voortouw nemen.”

De buurtbewoners zijn ook in de plannen van GroenLinks wel zelf verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud. Als de terreinen na jarenlang gebruik door de buurt alsnog worden bebouwd, blijven in ieder geval de contacten tussen de bewoners bestaan, is de gedachte.
 

 
Array
(
)

*

laat dit veld leeg

Tweets by @proefpark