Proefpark de punt, de koninginnentuin van Creatief Beheer
antenne rotterdam

proefpark de punt

jfmamjjasond
1610141923273236414549
2711152024283337424650
3812162125293438434751
4913172226303539444852
5183140
week 38 | donderdag 19 september 2019 14:37 uur | 3 bezoekers

Potenties van groen!

Het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra vindt dat er meer aandacht moet komen voor de vele goede effecten van groen. In het onderzoek ‘Potenties van groen’ wordt specifiek gekeken naar ....
0
... de effecten van groen op overgewicht bij kinderen en op het binden van huishoudens met midden- en hoge inkomens aan de stad. Uit de resultaten blijkt dat groen zeer goed kan bijdragen aan de in het kader van het Grotestedenbeleid gestelde doelen. Groen heeft veel positieve effecten waarvan er in dit onderzoek twee zijn uitgediept.

In het onderzoek wordt gekeken naar de effecten van groen op overgewicht bij kinderen en op het binden van huishoudens met midden- en hoge inkomens aan de stad. Overgewicht bij kinderen is een sterk groeiend probleem. Bij 55% van de mannen en 50% van de vrouwen in Nederland komt inmiddels al overgewicht voor. Wanneer dit bij kinderen niet wordt bestreden neemt dit aantal nog verder toe. 14% van de Nederlandse jongens en 17% van de Nederlandse meisjes heeft op dit moment te kampen met overgewicht. Meer beweging is essentieel bij het tegengaan van overgewicht. Door groen in de leefomgeving van kinderen te faciliteren zullen zij eerder buiten gaan bewegen. In het onderzoek is gekeken of er een significant statistisch verband bestaat tussen de aanwezigheid van groen in een postcodegebied (ruimtelijk gezien de kleinste eenheid waarop gegevens over overgewicht bij kinderen beschikbaar zijn) en het percentage kinderen met overgewicht.
Een groot probleem in de probleemwijken is de wegtrek van de huishoudens met midden- en hoge inkomens. Bij deze groep is er een duidelijke trek van de grote steden naar de voorsteden, kleinere plaatsen en het platteland. Wanneer alleen huishoudens met lage inkomens in een wijk overblijven tast dit de economische basis van de lokale bedrijvigheid aan. Bovendien bedreigt dit de evenwichtige opbouw van wijken en daarmee wellicht ook de integratie van verschillende groepen in de samenleving. Verondersteld wordt dat wijken met meer groen ook meer huishoudens met midden- en hoge inkomens kan aantrekken en behouden. Bij het onderzoek is gekeken naar huishoudens die vertrekken uit de stad omdat zij de woonsituatie elders hoger waarderen. Om dit te onderzoeken is gekeken naar twee (woon)enquêtes, de nationale VROM-enquête en de woonenquête van de gemeente Wierden.

Conclusies
In een omgeving met veel groen ligt het percentage kinderen met overgewicht circa 15% lager dan in wijken met weinig of geen groen. De vooronderstelling dat kinderen worden gestimuleerd te bewegen op het moment dat in hun wijk groen aanwezig is blijkt dus te kloppen.
Huishoudens met midden- en hoge inkomens zijn bereid te betalen voor groen in hun wijk. Bovendien blijkt dat zij in een wijk behouden kunnen worden als de wijk veel groen bezit. De omvang van het effect van groen is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het een positief effect heeft op het behouden en aantrekken van midden- en hoge inkomens naar een wijk.

Voor meer informatie zie:
www.nicis.nl!
 
Array
(
)

*

laat dit veld leeg

Tweets by @proefpark